ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΒΕΑ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στηρίζοντας έμπρακτα τον μικρομεσαίο βιοτέχνη και επιτηδευματία, ήδη από το 2012 έχει αγκαλιάσει το θεσμό της Διαμεσολάβησης ως μέσο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών προς όφελος των μελών του. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης έχει σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για τα οφέλη της Διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους μέσω εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων και άλλων στοχευμένων δράσεων. Πιστεύουμε ότι η προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης μπορεί να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, πολίτες και επιχειρήσεις, τόσο στην πρόληψη όσο και στη διαχείριση των διαφορών τους, οικονομικά, με ασφάλεια, ταχύτητα και εχεμύθεια. Το Κέντρο Διαμεσολάβησης διαθέτει Κανονισμό βάσει του οποίου μπορούν να διεξαχθούν Διαμεσολαβήσεις αλλά και κατάλογο Διαμεσολαβητών από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε Διαμεσολαβητή ή να ζητήσετε από το Κέντρο να επιλέξει αυτό Διαμεσολαβητή για την υπόθεσή σας. Στις άρτια εξοπλισμένες αίθουσες του Κέντρου Διαμεσολάβησης υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής Διαμεσολαβήσεων, ενημερωτικών συναντήσεων και εκπαιδεύσεων τόσο στα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, όσο και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Τα μέρη διαμορφώνουν τα ίδια τους όρους της συμφωνίας έχοντας υπ’ όψιν τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα πραγματικά τους συμφέροντα, εχέμυθα, γρήγορα και οικονομικά

Ο Διαμεσολαβητής παρέχει στα μέρη
ισότιμη βοήθεια καθ΄ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών συντάσσουν τη συμφωνία, που επιλύει τη διαφορά και η οποία έχει ισχύ δικαστικής απόφασης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ