Ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Διαμεσολάβησης στην καρδιά της Αθήνας

 Η  Διαμεσολάβηση αποτελεί έναν σύγχρονο και επιτυχημένο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών. Τα εμπλεκόμενα μέρη με τους δικηγόρους τους, προσέρχονται στη διαδικασία και επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με συμφωνία. Στις διαπραγματεύσεις τους αυτές, χρησιμοποιούν τη βοήθεια ενός ουδέτερου…

Close Menu