ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, αναλαμβάνει την οργάνωση και παροχή ενημερωτικών – επιμορφωτικών σεμιναρίων, σχετικών με τη Διαμεσολάβηση, τις Διαπραγματεύσεις, την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων, την επίλυση συγκρούσεων στο χώρο εργασίας κ.ά.  Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μέλη το Επιμελητηρίου και Ιδιώτες. Οι ημέρες και ώρες των σεμιναρίων, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Β.Ε.Α.