ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας αποτελεί φορέα χωρίς νομική προσωπικότητα που λειτουργεί εντός του Επιμελητηρίου, με επιμέλεια και λειτουργία από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ», προς όφελος των μελών του, των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των πολιτών που εμπλέκονται σε ιδιωτικές διαφορές (δηλαδή σε διαφορές πλην αυτών με το Κράτος και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Ασφαλιστικά Ταμεία). 

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης ιδρύθηκε το έτος 2016 κατόπιν προτάσεως του Διαμεσολαβητή κ. Σπύρου Αντωνέλου, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος Διευθυντής του, μέχρι τον Μάιο του 2019 οπότε και ανέλαβε καθήκοντα Διαμεσολαβητή στον Οργανισμό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σήμερα Σύμβουλος του Κέντρου είναι η Διαμεσολαβήτρια Ειρήνη Ματσούκα. 

Από την ίδρυσή του το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Β.Ε.Α. ενημερώνει τα μέλη του για τα οφέλη και τη χρησιμότητα του θεσμού της Διαμεσολάβησης, συμμετέχει σε εκδηλώσεις σχετικές με το θεσμό, υποδέχεται διαμεσολαβήσεις στους φιλόξενούς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους του, στον 4ο όροφο της έδρας του (Ακαδημίας 18 και Βουκουρεστίου) και οργανώνει σεμινάρια σχετικά με το θεσμό.  

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας είναι το πρώτο Επιμελητήριο που έμπρακτα υποστήριξε το θεσμό της Διαμεσολάβησης του νόμου 3898/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018 και ισχύει σήμερα με το νόμο 4640/2019, συμφωνώντας από κοινού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (2012) στη δημιουργία ενός επίσημου και αδειοδοτημένου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών» και το διακριτικό τίτλο «Προμηθέας». Μέχρι σήμερα ο ως άνω φορέας έχει εκπαιδεύσει άνω του ενός τρίτου των Διαμεσολαβητών της χώρας. 

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης διαθέτει Κανονισμό βάσει του οποίου μπορούν να διεξαχθούν Διαμεσολαβήσεις στους χώρους του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας αλλά και κατάλογο Διαμεσολαβητών, από τον οποίο μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη μια διαφοράς να επιλέξουν τον Διαμεσολαβητή τους ή μπορούν να ζητήσουν από το Κέντρο Διαμεσολάβησης να επιλέξει αυτό Διαμεσολαβητή για την υπόθεσή τους.  

Επικοινωνήστε μαζί μας για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και την ουσιαστική υποστήριξή σας στις ανάγκες χρήσης της Διαμεσολάβησης στις διαφορές σας.