ΚΕΜΕΔ ΒΕΑ

Η Αστική Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΜΕ.Δ. Β.Ε.Α.» και με μοναδικό εταίρο το νομικό πρόσωπο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), έχει ως κύριο σκοπό της:

  1. Την προαγωγή – με κάθε μέσον – του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των μεθόδων εφαρμογής της, στις επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Α.
  2. Την οργάνωση, διαχείριση, εποπτεία και λειτουργία των υπηρεσιών του «Κέντρου Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α.» καθώς και την προβολή αυτού με κάθε δυνατό τρόπο, στα Μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, στο ευρύ κοινό.
  3. Την καταγραφή και ανάλυση των εμπορικών διαφορών και υποθέσεων που αντιμετωπίζουν τα μέλη επαγγελματικών κλάδων, με σκοπό την υποβοήθησή τους μέσω Διαμεσολάβησης.
  4. Τη διοργάνωση και υλοποίηση κύκλων επιμόρφωσης, σε επιλεγμένες κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, για θέματα Διαμεσολάβησης (ενδεικτικά: δικηγόροι, οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί).

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΜΕΔ ΒΕΑ

Πρόεδρος

Ηλίας Τσίρμπας

Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Δαμίγος

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Αγραφιώτης

Οικονομικός Επόπτης

Γεώργιος Γιαγτζής

Μέλος

Σταμάτιος Ευγενικός