ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α. αποσκοπεί στην ενημέρωση των Πολιτών, των Επιχειρήσεων και των Δικηγόρων για τη Διαμεσολάβηση και τις πρακτικές πολλαπλές εφαρμογές της. Επίσης, υποδέχεται στις άρτια εξοπλισμένες αίθουσές του, τις Διαμεσολαβήσεις σας, σε κάθε ιδιωτική ή εμπορική διαφορά σας και ενδεικτικά στις εξής:

  •  Εμπορικές διαφορές
  • Τραπεζικές Διαφορές και συγκεκριμένα σε περιπτώσεις διακανονισμού οφειλών από δάνεια ή πιστωτικές κάρτες
  • Αποζημιώσεις από Αυτοκινητικά ατυχήματα
  • Υποθέσεις Ιατρικής Ευθύνης
  • Διαφορές Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας (σήματα, ευρεσιτεχνίες, πνευματικά δικαιώματα)
  • Διαφορές από εκτέλεση συμβάσεων κάθε είδους λόγω μη τήρησης των συμβατικών όρων
  • Εργατικές  Διαφορές μεταξύ Εργοδοτών και Εργαζομένων
  • Οικογενειακές Διαφορές
  • Τεχνικές Διαφορές από ιδιωτικά έργα 
Επίσης, εφόσον επιθυμείτε, το Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α. μπορεί να σας προτείνει Διαμεσολαβητές από τον Κατάλογο που διαθέτει, ή να επιλέξει έναν ή περισσότερους Διαμεσολαβητές, για την υπόθεσή σας.