ΣΤΟΧΟΙ

Tο Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας έχει σκοπό:

Να ενημερώσει τα μέλη του Επιμελητηρίου, τις Επιχειρήσεις, τους Επαγγελματίες και τους Πολίτες για τις διαδικασίες της Διαμεσολάβησης και τα πολλά προτερήματά της για εκείνους.
Να διοργανώσει σεμινάρια/εκπαιδεύσεις με θέμα τη Διαμεσολάβηση, την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων κ.ά. προς τα μέλη του Επιμελητηρίου και άλλους επιστημονικούς φορείς /κλάδους επαγγελματιών
Να διοργανώσει και να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για την προβολή του θεσμού της Διαμεσολάβησης στα μέλη του Επιμελητηρίου και το ευρύ κοινό.
Να υποδεχθεί και να υποστηρίξει αποτελεσματικά στους άρτια διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους του, την πραγματοποίηση αστικών και εμπορικών Διαμεσολαβήσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες κατάλληλων υποδομών που έχουν τα μέρη των διαφορών, οι Δικηγόροι τους και οι Διαμεσολαβητές.
Να προάγει την επιστημονική έρευνα και την αρθρογραφία για το θεσμό της Διαμεσολάβησης και τις πρακτικές πολλαπλές εφαρμογές του στην Ελλάδα και διεθνώς, προς όφελος της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας και του επιχειρείν.