Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό το Κέντρο Διαμεσολάβησης ΒΕΑ

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, παρά την πανδημία, υποδέχεται με αμείωτο ρυθμό, με απόλυτη συνέπεια και συνθήκες ασφάλειας, στις πλήρως εξοπλισμένες αίθουσές του, Διαμεσολαβήσεις και Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες (ΥΑΣ).

Μέσω των ΥΑΣ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενημερώνονται από διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές, για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς τους και μέσω της Διαμεσολάβησης, μπορούν να την επιλύσουν, εξωδικαστικά, με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή και με ισχύ δικαστικής απόφασης.

Τα ποσοστά επιτυχίας και ικανοποίησης των μερών, είναι εξαιρετικά υψηλά.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη Διαμεσολάβηση, τους έμπειρους Διαμεσολαβητές του Κέντρου μας και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που τηρούνται, επικοινωνήστε στα 210.36.80.733 και infodiam@acsmi.gr