Υπηρεσίες Κέντρου Διαμεσολάβησης εν μέσω κρίσης covid-19

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνει το σύνολο των επιχειρηματιών, των εμπόρων, των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων, των μισθωτών και των ιδιωτών στη χώρα μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας, από κοινού με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στην προσπάθεια να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο/η, αναφορικά με:

  • Τις διαδικασίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε  διαπραγμάτευση/διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων με πιστωτικά ιδρύματα
  • Τις διαδικασίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε  διαπραγμάτευση/διευθέτηση τυχόν εκκρεμοτήτων με πελάτες ή/και προμηθευτές
  • Τις διαδικασίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε  διαπραγμάτευση για την ερμηνεία και την εφαρμογή συμβάσεων λόγω απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών/ανωτέρας βίας
  • οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά διαπραγματεύσεις νομικών εκκρεμοτήτων με ιδιώτες

Στόχος μας είναι, να συνδράμουμε στην προσαρμογή σας στη διαμορφωθείσα κατάσταση και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την κατά το δυνατόν ομαλότερη επιστροφή σας στην κανονικότητα όταν αυτό επιτραπεί. 

Για κάθε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε: 210-3680733 ή στο infodiam@acsmi.gr

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη